W projektowaniu działań szkoleniowo- rozwojowych najważniejsza jest dla nas współpraca z klientem. Wspólne spotkania, rozmowy są punktem wyjścia do dalszej pracy. Otrzymane informacje dotyczące potrzeb, ale także oczekiwań naszych przyszłych partnerów są niezbędnym elementem budowania projektów rozwojowych i ich pomyślnej ewaluacji.

Dogłębna analiza, wzajemne poznanie prowadzi do osiągania założonych na wstępie celów…


Obszary współpracy – Jakie tematy realizujemy?

Coaching dla menagerów trójmiasto

Doradztwo HR – Badania kompetencyjne z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych, oceny pracownicze;  projekty talentów i planowania sukcesji, modele kompetencji, ośrodki oceny AC/DC.

Coaching menadżerski i Mentoring – indywidualne sesje coachingowe /wsparcie menadżerskie.

Rozwój osobisty – szkolenia i indywidualne sesje coachingowe

Sprzedaż i obsługa klienta – standardy obsługi klienta, treningi umiejętności handlowych

Projekty menadżerskie, treningi umiejętności kierowniczych, zarządzanie i budowanie zespołów

0
Ilość godzin szkoleniowych
0
Ilość godzin coachingowych
0
Ilość spotkań doradczych
0
Ilość przeszkolonych pracowników