CZYM JEST COACHING?

Coaching osobisty i menagerów wykorzystywany w biznesie jak i życiu prywatnym jest metodą, która pomaga szybciej osiągnąć zamierzone rezultaty, wspiera osoby w wyzwalaniu ich potencjału.

Coaching jest swobodną rozmową, jednak opartą na konkretnym modelu. Dzięki temu sesje są strukturyzowane i możliwe jest wykorzystanie narzędzi, w tym różnorodnych ćwiczeń, prowadzących do osiągania z góry ustalanych rezultatów.

Stosujemy metody umożliwiające weryfikację skuteczności pracy i założonych efektów.

Coaching, jako metoda pracy nad własnym rozwojem, opiera się na indywidualnej relacji coacha i coachee.
Celem coachingu jest zwiększenie efektywności, rozwój kompetencji poprzez zwiększanie samoświadomości, budowanie autonomicznej motywacji na drodze do osiągania celów, zarówno zawodowych, jak i osobistych.
To proces ukierunkowany  przede wszystkim na przyszłość. Ta forma współpracy opiera się na pełnej dobrowolności ze strony klienta, jego zaangażowaniu w proces , pracy w atmosferze dobrych relacji, wzajemnego zaufania i poszanowania drugiej osoby.

TO:

 • Proces Sterowany przez klienta, oparty na partnerstwie, zaufaniu i poufności, skupionym celach i priorytetach klienta.
 • Wydobywanie pełnego potencjału pracowników
 • Szukanie najlepszych rozwiązań i wspieranie w rozwoju pożądanych kompetencji
 • Otwieranie dostępu do nowych obszarów wiedzy
 • Zdobywanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania podobnych problemów w przyszłości.
 • Zwiększanie efektywności pracowników

Kiedy Coaching pomaga jest skuteczny i warto zastosować go w organizacjach ?

 • Pracownicy mimo wielu szkoleń nie osiągają założonych efektów…..
 • Menadżerowie nie potrafią skutecznie zarządzać swoim zespołem, borykają się z problemami z zakresu motywowania pracowników, rozwiązywania konfliktów, komunikacji w zespole.
 • Pracownik, który nie potrafi odnaleźć się w nowej roli zawodowej
 • Istnieje potrzeba wzmocnienia i zintegrowania treści i wiedzy przekazanej na szkoleniach w życiu zawodowym.
 • Menadżer potrzebuje odkryć swoje zasoby potrzebne do skutecznego zarządzania
 • Pracownicy mają niezidentyfikowane obawy przeszkadzające im skutecznie wykonywać swoje obowiązki zawodowe

Czym nie jest…?

 • Coaching nie jest doradztwem.
 • Coach nie daje gotowych rozwiązań.
 • Coach ma pytania a klient odpowiedzi.

Jak pracujemy ?

PRACA W RAMACH SESJI POLEGA NA ZADAWANIU PYTAŃ I ZNAJDYWANIU ODPOWIEDZI, KTÓRYCH TO TY KLIENCIE JESTEŚ AUTOREM.

W trakcie dialogu możesz:

 • Lepiej zrozumieć własne myśli, emocje, działania
 • Odkryć swoje wewnętrzne zasoby
 • Pokonać swoje ograniczenia
 • Wypracować nowe rozwiązania
 • Lepiej zrozumieć ludzi i sytuacje wokół siebie
 • Skutecznie wdrożyć w życie wypracowane podczas sesji rozwiązania, pomysły, strategie działania

Dla kogo ….?

Dla pracowników różnych szczebli w organizacjach, prowadzony w miejscu pracy. Efektywność procesu coachingowego jest mierzona na podstawie zachowań obserwowalnych w środowisku zawodowym. Polega na poprawie wyników , relacji, doskonaleniu kompetencji w miejscu pracy .

Dla osób indywidualnych, które chcą skutecznie realizować swoje plany, odkryć swoje naturalne zasoby wspierające je w osiąganiu celów osobistych i zawodowych, życiowych

A w życiu prywatnym ?
Kiedy chcesz:

 • Zmotywować siebie do realizacji marzeń ,celów
 • Odkryć i zrozumieć własne wartości
 • W obliczu wyzwań wzmocnić poczucie pewności siebie
 • Poprawy relacje z ludźmi
 • Poradzić sobie ze stresem dnia codziennego, odzyskać równowagę
 • Dokonać zmian w życiu
 • Wdrożyć nowy pomysł, projekt

Zapraszamy na sesje coachingowe podczas których wykorzystane zostaną narzędzia, metodologie, ćwiczenia wspierające Cię w osiąganiu osobistych i zawodowych celów.