Twój DORADCA i HR BUSINESS PARTNER

Oferujemy firmom doradztwo lub zryczałtowaną usługę polegającą na kompleksowej opiece nad procesami personalnymi w ZZL kompleksowego wsparcia w zakresie działań związanych z HR.

Korzyści dla firm płynące z takiego modelu współpracy to:

 • Oszczędność czasu Menadżerów i Członków Zarządu, którzy mogą koncentrować się na pozostałych działaniach związanych z rozwojem organizacji
 • Oszczędność kosztów związana z zatrudnieniem i rozwojem etatowego pracownika
 • Wsparcie w realizacji celów biznesowych firmy
 • Wykorzystanie wiedzy eksperckiej z zakresu zarządzania personelem
 • Wsparcie w tworzeniu przyjaznego i motywującego środowiska pracy

 

Projektujemy działania i świadczymy kompleksowe usługi związane z

Coaching osobisty trójmiasto
 • Strukturą organizacyjną firmy – opisy stanowisk i kompetencji pracowniczych na poszczególnych stanowiskach
 • Opracowywaniem profili kompetencyjnych dla określonych stanowisk
 • Planowanie ścieżek kariery i rozwoju pracowników
 • Opracowanie i wdrożenie systemu ocen pracowniczych
 • Wdrożenie menadżerów w udzielanie informacji zwrotnych podległym pracownikom,
 • Przygotowanie pracowników do wdrożenia ocen pracowniczych
 • Koordynacja rocznych ocen pracowniczych
 • Tworzenie programów motywacyjnych, diagnozowanie problemów w tym zakresie i szukanie rozwiązań, które zmotywują i poprawią efektywność pracy
 • Opracowywaniem i przeprowadzaniem ośrodków oceny rozwoju AC i DC
 • Wsparciem pracowników różnych szczebli w rozwoju ich zawodowego potencjału.
 • Rekrutacją i selekcją pracowników
 • Przeprowadzenie testów kompetencji
 • Badania satysfakcji pracowników
 • Reagowanie na bieżące potrzeby w zakresie rozwoju kompetencji pracowniczych