MENTOR

Mentoring jest kolejną metodą rozwojową, którą wykorzystujemy w pracy z naszymi klientami.

W swojej praktyce wykorzystujemy model Mentoring CoachWise™, który definiuje mentoring jako „ sposób wspomagania osób i organizacji w osiąganiu celów biznesowych, w oparciu o potencjał Klienta z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia Mentora. Jest formalnym, świadomie wdrażanym procesem wspierania rozwoju pracowników w organizacji, podczas którego kilka stron (Przedstawiciel organizacji, Mentor, Uczestnik), buduje celową i partnerską relację oraz funkcjonuje zgodnie z ustalonymi standardami.”

Coaching osobisty trójmiasto

W odróżnieniu do coachingu, gdzie jako Coach wspieramy klienta w poszukiwaniu jego własnych rozwiązań, nie uczymy i nie doradzamy, w pracy mentorskiej jest przestrzeń do przekazywania uczestnikowi  (Mentee) posiadanej wiedzy i dzielenia się nią. W tej relacji bazując na doświadczeniu zawodowym – pokazujemy Mentee sposoby i konkretne narzędzia rozwiązywania problemów z jakimi przychodzi Mentee. To proces uczenia się z zachowaniem poczucia sprawczości i odpowiedzialności Mentee, a od jego stopnia dociekliwości, zaangażowania zależą efekty nauki. To uczestnik jest właścicielem swojego procesu mentoringowego.

Korzyści wynikające z mentoringu

  • Wsparcie na drodze rozwoju zawodowego uwzględniając Twoje lub
  • Twoich pracowników indywidulane potrzeby
  • Wsparcie zarządzania wiedzą i doświadczeniem
  • Utrzymanie wartościowych  Twoich pracowników (wspieranie i rozwój procesów zarządzania talentami i realizacji założeń sukcesji )
  • Wzmocnienie własnej satysfakcji, sensu i motywacji lub Twoich pracowników
  • Rozwój  kompetencji wymaganych na stanowiskach dla nowo powołanych kierowników, specjalistów i kompetencji cenionych przez organizację.
Coaching dla menagerów trójmiasto

Jeśli zainteresowała Ciebie ta forma pracy i rozwoju – zapraszamy do kontaktu i dalszej rozmowy podczas spotkania….

Zapraszamy do współpracy teren naszego działania: pomorskie – Trójmiasto, warmińsko-mazurskie Olsztyn, podlaskie – Białystok