Model Extended DISC®

Kwestionariusz analizy behawioralnej Extended DISC® jest stosowany z powodzeniem od 20 lat w ponad 40 krajach na świecie. W każdym kraju gdzie jest stosowany przeprowadzane są szczegółowe badania statystyczne, aby upewnić się, że otrzymujemy miarodajne, wiarygodne wyniki. Model Extended DISC® opiera się na pracach Carla Gustava Junga oraz Williama Moultona Marstona. Podstawą tych teorii jest podział zachowań ludzi na cztery główne style określane jako: D I S C. Istotą modelu Extended DISC® jest precyzyjny pomiar natężenia poszczególnych stylów zachowań w potencjale respondenta.

Extended DISC® Analiza Indywidualna opisuje naturalny styl zachowania, styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji, mocne strony, to, co motywuje, a co demotywuje daną osobę oraz wskazuje obszary do pracy nad sobą.

Extended DISC® Analiza Indywidualna jest samooceną, która mierzy poziom nieuświadomionych zachowań i pozwala na wyodrębnienie w wynikach wpływu otoczenia respondenta. W praktyce oznacza to, że wyniki pokazują kim respondent jest, nie zaś kim wydaje mu się, że powinien być w obecnym środowisku pracy. Pozwala też na określenie naturalnego, spontanicznego stylu zachowań, a także stylu, jaki uczestnik może przyjmować w warunkach wymagań sytuacji zawodowej czy pełnionej roli.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA TEGO MODELU:

 • Służy no do obserwacji i analizy zachowań (nie bada osobowości)
 • Nie służy klasyfikowaniu ludzi na dobrych / złych, nie mierzy ich inteligencji czy wiedzy
 • Nie wprowadza podziałów, nie określa stylów jako lepszych / gorszych.

Proces badania:

 • Trwa kilka do kilkunastu minut
 • Wyniki są dostępne w klarownej formie graficznej oraz szczegółowego opisu

JAKIE KORZYŚCI MOŻE ODNIEŚĆ PRACOWNIK I JEGO SZEF Z WYKORZYSTANIA TEGO NARZĘDZIA?

Poznanie swojego stylu zachowań i zdobycie o sobie ważnych informacji , które można wykorzystać w dalszym rozwoju lub kształtowaniu ścieżki kariery.

Poznanie stylów zachowań innych członków zespołu – poznając preferowane zachowania innych członków zespołu mogę się lepiej komunikować (wiem, co „przemawia” do poszczególnych osób), mogę liczyć na lepsze zrozumienie moich racji i postępowania, łatwiej i szybciej możemy dochodzić do porozumienia.

Zdobycie wiedzy jak efektywnie kierować innymi – wiem jak przekazywać zadania i informacje, wiem jak motywować (bo wiem, co motywuje), mogę liczyć na większe zrozumienie moich racji i decyzji.

Praca nad rozwojem indywidualnym – znając mój naturalny styl zachowań mam podstawę do pracy nad swoimi umiejętnościami pozwalającymi mi opanować inne zachowania, lepiej współpracować, lepiej rozumieć innych i umieć dopasować swój styl do stylu innych.

Zrozumienie mechanizmów współpracy w zespołach – „mapa” preferowanych zachowań pomaga zrozumieć jak reagują i postępują poszczególni członkowie zespołu, jakie są mocne strony i słabości zespołu, kto wywiera największy wpływ na zespół i czy jest to korzystne dla całego zespołu, pozwala wykorzystywać ich naturalny styl zachowania – przez co praca zespołu może być efektywniejsza, mniej będzie konfliktów i barier.

Narzędzie kierowania zespołem – każdy z członków zespołu pracuje najwydajniej, gdy może realizować zadania w sposób zbliżony do jego naturalnego stylu; szef może zatem uwzględniać takie czynniki przydzielając zadania i planując współpracę w ramach zespołu.

Planowanie rozwoju pracowników – znając naturalne style zachowań można planować szkolenia adekwatne do indywidualnych potrzeb pracowników i zespołu.

Dobór nowych członków do istniejących zespołów – znając style działania pracowników obecnego zespołu można podejmować świadome decyzje o wzbogaceniu go o określonych pracowników dla wzmocnienia określonych cech zespołu.

JAKIE SĄ INNE ZASTOSOWANIA?

Analiza Indywidualna jest stosowana w wielu organizacjach na świecie, między innymi w takich projektach jak:

 • programy rozwoju umiejętności przywódczych
 • programy doskonalenia organizacji
 • szkolenia z zakresu komunikacji
 • szkolenia z zakresu sprzedaży i negocjacji
 • szkolenia z zakresu obsługi klienta
 • coaching
 • rekrutacja pracowników