Narzędzia diagnostyczne

POSIADAMY AKREDYTACJE DO STOSOWANIA NASTĘPUJĄCYCH NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH:

 • Role Zespołowe (Diagnoza predyspozycji / naturalnych talentów wg dr. M. Belbina)
 • Extended DISC
 • Testy psychologiczne Kwestionariusz LMI badający motywację osiągnięć .
 • PROKOS –kwestionariusz kompetencji społecznych do diagnozy, selekcji alokacji pracowników. Kwestionariusz wypalenia zawodowego. PKIE- kwestionariusz inteligencji emocjonalnej
 • Testy osobowości Hogana

GDZIE WYKORZYSTUJEMY ?

 • Rekrutacji i selekcji pracowników, rozwoju talentów, sukcesji, AC/DC
 • Wsparcia procesów szkoleniowych i analizie potrzeb (dla działów HR)
 • Wzmacnianiu efektywności pracowników
 • W szkoleniach i indywidualnych programach rozwojowych
 • Budowaniu efektywnych zespołów
 • Coachingu

Wybór i zastosowanie narzędzi diagnostycznych zależy od obszaru, który jest uznany jako obszar do rozwoju.

W projektach dotyczących obszary komunikacji wewnętrznej, promowania pracy zespołowej czy też budowania świadomości i spółodpowiedzialności za realizację celów firmowych – wykorzystywane jest narzędzie TEST BELBINA SPI® 360˚ONLINE – Role Zespołowe, projekty mające na celu rozwój umiejętności handlowych poprzedzane są badaniami z wykorzystaniem EXTENDED DISC, w projektach podnoszących poziom umiejętności menadżerskich, wyłaniania talentów czy tez sukcesorów na stanowiska menadżerskie rekomendujemy Badania Hogana, Testy psychologiczne np. Pomiar motywacji osiągnięć – Inwentarz Motywacji Osiągnięć LMI